நாவல் பகுதி

உலகில் ஒருவன்

தொக்கடாவின் கவைகளில் கால்களை அழுத்தி ஊன்றியவாறு மேற்குவானில் தகதகத்த சூரியனையே பார்த்தான். பார்வை குழம்பி வளையங்களுடன் கண்களுள் இருள் நிரம்ப கண்களை விலக்கிக்கொண்டு கீழே குதித்தான். வரப்பில் அமர்ந்திருந்த அம்மாவின் கலைந்த தலைமுடியின் ஓரங்கள் வெயிலுக்கு மின்னின. தலைகுத்தி மேய்ந்த மறிகளின் […]

மனைமாட்சி

அனன்யாவுக்கு ஐந்து வயதுதானிருக்கும். பிடரியில் புரளும் தலைமுடி. காதில் நீல நிறத்தில் மயில் தோகை போன்று ஜிமிக்கி. கழுத்தில் முத்துமாலை. ஜட்டி மட்டுமே அணிந்திருந்தாள்.ஈரமணலைப் பிஞ்சுக் கைகளால் அள்ளி அள்ளி கோபுரம் கட்டுவதில் மும்முரமாக இருந்தாள். அவ்வப்போது ஓசையுடன் கரைவந்து தொடும் […]